Drastische bezuinigingen en ook er sterker uit willen komen. Maar hoe doet een gemeente dat dan?

De Leap Frog Improvement methode: Een serie gecontroleerde stappen!

Gemeenten moeten drastisch bezuinigen. En ze willen er ook sterker uit komen. Dat kan alleen door anders en meer in een integraal totaalbeeld te gaan denken. Want wat maakt nu echt verschil?

Gemeenten moeten bezuinigen

Als lagere overheid, gemeenten, provincies en waterschappen heb je het niet gemakkelijk in deze tijd. Marktconform gaan werken, overdracht van taken van het rijk en een slecht economisch tij. En ook nog bezuinigen.

Gemeenten moeten de komende jaren drastisch bezuinigen. De meest voorkomende aanpak is de kaasschaaf: iedereen moet maar in gelijke mate lijden onder de problemen. Vaak wordt dit instrument aangevuld met een vacaturestop en het niet opvullen van plekken van mensen die met pensioen gaan.

Helaas is dit een nogal ruwe aanpak van het probleem, omdat er dan op willekeurige plaatsen gaten vallen. De overige medewerkers moeten het dan 'even' opvangen, terwijl het werk gewoon doorgaat. En zoals de natuur ons leert, chaos neemt altijd toe. Dus wordt het met deze aanpak niet echt beter.

Het is duidelijk, dat dit vervelende consequenties kan hebben in de vorm:

  1. een meer gebrekkige uitoefening van de wettelijke taken
  2. een lagere tevredenheid van de burger over leven in die gemeente
  3. een lagere tevredenheid van de medewerkers

Hoe kan het beter? De Leap Frog Improvement methode

Helaas is er geen gouden sleutel, die alle problemen in 1 keer oplost. Zoals altijd en overal: procesverbetering is een kwestie van geduld en vele kleine stapjes. Complexe problemen zijn helaas niet snel en simpel op te lossen.

Gelukkig is er voor elke gemeente wel een specifiek plan te maken om in een aantal stapjes met een beperkt risico significante bezuinigingen te bereiken zonder veel te hoeven in te leveren. Deze aanpak staat bekend als de Leap Frog Improvement methode. Bij de Leap Frog Improvement methode wordt het probleem opgedeeld in kleinere, sterk gerelateerde deelproblemen. Ieder voor zich kan zo'n deelprobleem relatief gemakkelijk opgelost worden, met meer zekerheid en minder risicos. De kans op succes neemt hiermee geweldig toe.
Randvoorwaarde is wel dat de gemeente en haar takenpakket integraal bekeken wordt en dat de belangen van alle andere belanghebbenden worden meegewogen.

Managers binnen de lokale overheid kunnen zelf nu al zelf een begin maken met concrete verbeteringen door deze aanpak te nemen: Procesverbetering: de simpelste aanpak! Graag wil ik belangstellende met raad en daad bijstaan om van het resultaat een succes te maken. Mijn Quick Scan is altijd gratis (in Nederland).

Hans Lodder, Leap Frog Improvement

Ik stel de efficiëntie van de status quo ter discussie. Ik zie meer oplossingen dan anderen. Ik creëer effectievere vormen van samenwerking. Dat leidt altijd tot betere resultaten.

Door het doorbreken van de status quo creëer ik een geheel nieuwe ervaring in samenwerking binnen organisaties. Dat leidt altijd tot betere resultaten. Al zo'n 20 jaar.

Na verloop van tijd slijten bepaalde patronen in. Sommige patronen zijn productief. Andere niet. Als de resultaten te ver afwijken van de verwachtingen kan dat je persoonlijk raken en je sterk beïnvloeden als persoon. Je vraagt je af of je wel de goede dingen doet en alles gedaan hebt wat je kunt doen. Hoelang ga je nog door? Dan ontstaat er een status quo.

Het doorbreken van de status quo en het creëren van een nieuwe ervaring in effectievere samenwerking in organisaties is wat ik doe. Dit leidt altijd tot betere resultaten. Al zo'n 20 jaar.

Meer weten, laat me weten hoe ik je kan benaderen, door me een bericht te sturen via Hans Lodder of bel me op 06-23937263.

Je kent iemand, die ook al van alles geprobeerd heeft. Waarom stuur je deze blog dan niet door? Namens haar of hem alvast bedankt!

Hans Lodder
Leap Frog Improvement

leap-frog method: kikvorssprong-methode, ook wel de haasje-over methode genoemd. Methode met springstations, die de haalbaarheid van het resultaat sterk vergroten. (NL)

Spectaculair succes wordt altijd voorafgegaan door niet spectaculaire voorbereiding.

Drastische bezuinigingen en ook er sterker uit willen komen. Maar hoe doet een gemeente dat dan?


Back to top